Polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookie

I. Informacje ogólne

Niniejszą stronę internetową administruje Circular Construction S.A. z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (dalej „Administrato” lub „my”), który jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 

Administrator przywiązuje wagę do ochrony prywatności i ochrony danych osobowych.  Polityka prywatności określa sposób w jaki dbamy o Twoje dane osobowe oraz o Twoje prawa związane z ich przetwarzaniem. Natomiast w  środowisku internetowym korzystamy z plików cookies, które mogą gromadzić pewne informacje o Tobie. Dokładny sposób korzystania z plików cookies opisaliśmy poniżej.

 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: gdpr@budimex.pl.

 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie do każdego celu przetwarzania danych, w których tłumaczymy jak wykorzystujemy dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem strony internetowej.

 

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony internetowej

 

a) Korzystanie ze strony internetowej

 

Przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób korzystających z niniejszej strony internetowej, w tym adres IP, czas spędzony na stronie lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies. Mogą być one rejestrowane w logach systemowych. Jest to specjalny program komputerowy, który służy do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia przez nas usług. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług dostępnych na naszej stronie internetowej. Przetwarzamy je także w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych.

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych na stronie internetowej, między innymi, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w plikach cookies, stosowanych do celów konfiguracji technicznej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 • dokonywania badań analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności, a także preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie naszych praw.

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas:

 • w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas użytkowania przez Ciebie strony internetowej bądź też przez czas zapisanego pliku cookie. Informacja o czasie przechowywania poszczególnych plików cookie jest dostępna na tablicy plików cookie.
 • tam gdzie podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes również do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

 

b) Formularze kontaktowe

 

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu prowadzenia korespondencji w związku z przesłanymi pytaniami. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu i  udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Możesz również podać dodatkowe dane w celu ułatwienia nam kontaktu lub obsługi Twojego zapytania. Podanie danych wymienionych w formularzu jako obowiązkowe wymagane jest w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego rozpatrzenia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • obsługi Twojego zapytania, przesłanego przez formularz oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art.  6  ust.  1  lit. f RODO).

 

Twoje dane będą przetwarzane przez czas:

 • obsługi Twojego zapytania oraz przez czas przedawnienia roszczeń tj. okres sześciu lat lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 

c) Ankieta kwalifikacyjna

 

Firmy zainteresowane nawiązaniem z nami współpracy mają możliwość wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej. Ankieta ma na celu zebranie danych, które pozwolą na zweryfikowanie potencjalnego kontrahenta pod kątem naszych potrzeb i oczekiwań. Dane z ankiety zostaną wprowadzone do naszej bazy i będą nam służyć jako źródło informacji w zakresie nawiązania szczegółowej współpracy.

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zebrania danych, które pozwolą nam na zweryfikowanie i wybór potencjalnych kontrahentów. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Twoje dane będą przechowywane przez okres:

 • funkcjonowania naszej bazy kontrahentów lub do czasu cofnięcia Twojej zgody.

 

III. Pliki cookies oraz podobne technologie

 

a) Zgoda na cookies

 

Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. W ramach dedykowanego narzędzia, które wyświetla się podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie, masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu strony, klikając w lewy dolny róg na okrągłe niebieskie okienko „Ustawienia plików cookie”. Dodatkowo, także z poziomu swojej przeglądarki możesz w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

 

b) Cookies własne

 

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony oraz korzystania z jej funkcjonalności.

 

c) Cookies podmiotów trzecich

 

Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

 

Narzędzia Google

 

 • Google reCAPTCHA

 

Funkcja ta odpowiada za weryfikację czy dane w formularzu kontaktowym zostały wprowadzone przez człowieka czy przez automat. W tym celu analizowane jest zachowanie użytkownika na stronie. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie po wejściu na stronę. W ramach analizy, który odbywa się w tle, Google reCAPTCHA analizuje informacje dotyczące mi.ni. adresu IP, czasu spędzonego na stronie. Zgromadzone w ramach analizy dane przesyłane są do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Szczegółowe informacje w zakresie wykorzystania tego narzędzia można znaleźć pod linkiem: https://policies.google.com/privacy

 

 • Google Maps

 

Wykorzystujemy usługę Google Maps do interaktywnej prezentacji naszych lokalizacji, aby umożliwić Ci wygodne korzystanie z funkcji map. Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Dostawca usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Korzystanie z naszej strony będąc zalogowanym do własnego konta Google spowoduje, że informacja o odwiedzeniu naszej strony zostanie przyporządkowana do Twojego profilu w Google.  Szczegółowe informacje w zakresie wykorzystania tego narzędzia można znaleźć pod linkiem: https://policies.google.com/privacy

 

IV. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Możesz to zrobić kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: gdpr@budimex.pl.

 

W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, możesz tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: gdpr@budimex.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Prowadzimy na bieżąco analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, to znaczy, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

 

VI. Logi serwera

 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi między innymi obejmują Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są łączone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji osób odwiedzających stronę.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość jest ujawniana tylko osobom upoważnionym do administrowania serwerem.

 

VII. Zmiany w polityce prywatności i dotyczącej plików cookie

 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja dokumentu obowiązuje od 26.09.2023 r.