dane-spolki

Zarząd

Ewelina Karp – Kręglicka

Członek Zarządu

Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w branży budowlanej, jest aktywna w obszarach związanych z ochroną środowiska, technologią budowlaną oraz kontraktacją surowców i wyrobów budowlanych.

Jest absolwentką Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej oraz stypendystką Katholikal University of Leuven (2001). Ukończyła studia podyplomowe na kierunku International Management w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach (2007). Od 2002 do 2010 roku pracowała w spółkach: Complex Projekt, Kirchner oraz Heilt Woerner, początkowo jako technolog, następnie Kierownik odpowiedzialny za zarządzanie obszarem jakości. W 2010r. podjęła pracę w Budimex S.A. gdzie pełniła kolejno funkcje dyrektora biura jakości (2010) oraz dyrektora biura zakupów (2017) a od 2019r. również dyrektora biura ochrony środowiska. Od 2020r. członkini Komitetu Wykonawczego Spółki Budimex S.A.

Dariusz Taraszkiewicz

Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne.

Po studiach w 2000 roku podjął pracę w firmie Dromex S.A. na budowie autostrady A4 w Katowicach.

W roku 2002 odbył 9 miesięczny staż w FERROVIAL-AGROMAN S.A. na budowie autostrady Radial 4, Madryt-Ocańa.
W 2004 roku ukończył studia podyplomowe – Systemowe rozwiązania w drogownictwie na Politechnice Białostockiej.

W roku 2006 objął funkcję Dyrektora Rejonu w Budimex-Dromex S.A. a w roku 2010 Dyrektora Oddziału Budownictwa Komunikacyjnego Północ i następnie Dyrektora Budownictwa Komunikacyjnego w Budimex S.A. Od 2019 Dyrektor Rejonu w Dywizji Kolejowej Budimex S.A.

Dane spółki

Circular Construction S.A.

ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
REGON: 521058460 | NIP: 5272986472 | KRS: 0000947849

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

BDO: 000570099
Kapitał zakładowy: 500 000 zł (opłacony w całości)