dla-akcjonariuszy

Dla akcjonariuszy

Szanowni Państwo.

Na tej podstronie będziemy zamieszczać na bieżąco informacje dotyczące wszelkich wpisów w KRS jak również zmian dotyczących kapitału zakładowego, ogłoszeń związanych z przekształceniami, ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, wezwania do złożenia akcji przez akcjonariuszy w związku z dematerializacją, zawiadomienia o zamiarze pozbawienia akcjonariusza jego praw udziałowych, informacji o pozbawieniu akcjonariusza jego praw udziałowych i inne wymagane prawem informacje.

Sprawozdania finansowe

Pierwsze sprawozdanie finansowe zostanie sporządzone po zakończeniu pierwszego roku obrotowego, który kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r.

  • Struktura akcjonariatu
  • Walne zgromadzenie
  • Dematerializacja akcji

Struktura akcjonariatu

Kapitał zakładowy: 500 000 zł
Ilość akcji: 500 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 000 zł każda.

Jedynym akcjonariuszem jest Budimex Most Wschodni S.A.  Ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
KRS: 0000395041

Walne zgromadzenie

Na obecną chwilę brak informacji odnośnie zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Dematerializacja akcji

Spółka nie emitowała akcji w formie materialnej (papierowej).